Foute ademhaling

Goede ademhaling

 

 

 

 

 

 

  • Bij een verkeerde ademhaling ontstaat er een verkeerde verhouding tussen het zuurstof- en koolzuurgehalte in het bloed, waardoor de organen een verkeerde voeding krijgen.
  • Aangezien het bloed een belangrijke transportfunctie van voedingsstoffen en zuurstof heeft is het belangrijk dat dit goed is.
  • De ademhalingsfrequentie ligt als gevolg van een verstoorde ademhaling gemiddeld 40% hoger dan bij een normale ademhaling.

Wat is HRV?
De heart rate variability (HRV) is de variatie in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen.

Wat zegt de HRV?
Het lichaam heeft een zenuwstelsel dat veel functies aanstuurt zonder dat wij daar bewust bij
nadenken. Hartslag, ademhaling, ontlasting, zweten en spijsvertering zijn daar enkele
voorbeelden van. Dit zenuwstelsel heet het autonome zenuwstelsel en bestaat uit twee delen:

De sympaticus en de parasympaticus.
Sympaticus:
De sympaticus is het deel dat we kunnen vergelijken met het gaspedaal van een auto. Als de
sympaticus geactiveerd wordt gaat de ademhaling sneller, de hartslag gaat omhoog, de
doorbloeding stagneert en de spijsvertering staat stil. Er komt adrenaline vrij met als doel om
pijn en vermoeidheid – tijdelijk – niet of minder te voelen. Vroeger was dit zinvol bij
levensgevaarlijke situaties. We zagen een leeuw en werden bang. Het sympatische deel werd
geactiveerd (adrenaline) waardoor wij lichamelijk fitter waren en geestelijk scherper. Zo
konden wij vluchten voor de leeuw. Tot het gevaar weg was en wij zittend aan een beek van
de schrik bijkwamen en het parasympatische deel weer activeerden. Nu wordt de sympaticus
geactiveerd bij stress, verdriet, trauma’s en zorgen in plaats van bij levensgevaarlijke
situaties. Deze oorzaken kunnen echter veel langer aanhouden waardoor het lichaam te lang
geactiveerd wordt, zonder dat herstel de kans krijgt.
Parasympaticus:
De parasympaticus is het deel dat we kunnen vergelijken met het rempedaal van een auto. Als
de parasympaticus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling langzamer en minder diep, de
hartslag daalt, de doorbloeding komt op gang, evenals de spijsvertering. De parasympaticus is
belangrijk bij herstel, rust en aanvullen van energievoorraden.
Bij veel mensen met burn-out, ME of het chronische vermoeiheidssyndroom zien we dat de
sympaticus overuren draait en dat de parasympaticus nauwelijks actief is. Het gaspedaal
wordt continu ingetrapt en het lichaam krijgt geen gelegenheid zich te herstellen. Dit is een
puur lichamelijke reactie op (psychologische) stress, verdriet of trauma’s. Deze reactie kun je
afleiden uit de HRV en dat is meetbaar.

Welke klachten zijn kenmerkend bij een slechte HRV?
Als de balans tussen de sympaticus en de parasympaticus langdurig verstoord is, zal dat veel
klachten kunnen veroorzaken. Enkele klachten: vermoeidheid, concentratieproblemen,
gejaagdheid, overal tegenop zien, hartkloppingen, duizeligheid.

Kun je de HRV bewust beïnvloeden?
Als de HRV inderdaad aangeeft dat de balans tussen het gaspedaal en het rempedaal een
disbalans is geworden, dan kun je met gedachten en ademoefeningen deze corrigeren. Bij veel
oefening zal het lichaam onbewust de goede balans weer oppakken.

Samenvattend:
Je kunt, door de HRV te meten, erachter komen of iemand roofbouw pleegt op zijn lichaam.
Daarna kun je door middel van (adem)oefeningen ervoor zorgen dat de HRV-waarden
verbeteren. Daarmee zullen veel lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen.

Een verkeerde ademhaling door:

  • te vaak ademen.
  • te veel ademen.
  • via de mond ademen.
  • het vasthouden van de ingeademde lucht.
  • en via de borst ademen.

 

Goed adempatroon in rust.
ademrust
Voorbeeld ademhaling meting
ademhalingvoorbeeld